Płatności

Do realizacji Twojego zamówienia przystąpimy po dokonaniu płatności za zamówienie.

 1. Za zamówienie możesz zapłacić elektronicznie:
  • kartą płatniczą,
  • przelewem natychmiastowym,
  • BLIK.
 2. Płatności elektroniczne obsługiwane są przez:
  • PayPro S.A., ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, NIP: 779-236-98-87, REGON: 301345068, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000347935, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 5 476 300,00 zł, wpłaconym w całości.
  • imoje prowadzonego przez ING Bank Śląski SA z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, kapitał zakładowy w kwocie 130.100.000,00 zł opłacony w całości, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909.
 3. Reklamacje:

  W przypadku wystąpienia problemów z obsługą płatności – niewykonania lub niewłaściwego wykonania obsługi – reklamacje kieruj do odpowiedniego operatora (mailowo lub telefonicznie):

  • PayPro - formularz kontaktowy: https://www.przelewy24.pl/pomoc; numer telefonu: +48616429344; numer fax: +48 616429031; adres email: ; adres korespondencyjny: ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, Polska; bezpośrednio w siedzibie PayPro lub w jednostkach organizacyjnych PayPro prowadzących obsługę klientów.
  • imoje - formularz kontaktowy (https://www.imoje.pl/kontakt ); numer telefonu: 0048 (32) 319 35 71; adres e-mail: ; adres korespondencyjny: ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, Polska.

Newsletter